top of page
Amdanom ni
Beth?

Mae Kidcare4u yn elusen gofrestredig sy'n ceisio cefnogi teuluoedd i gaffael y sgiliau a'r hyder sydd eu hangen arnynt i droi eu potensial yn llwyddiant yn yr ysgol, y gweithle a thu hwnt. Cred ein sefydliad fod ganddo'r potensial i helpu cymunedau lleiafrifoedd ethnig mewn ardaloedd difreintiedig i ddatblygu eu hunain ymhellach ym maes addysg, iechyd ac integreiddio.

bottom of page