top of page
COVID-19
Mae pandemig Covid19 wedi bod yn hynod heriol i lawer o bobl yng Nghymru ac yn fwy felly i'r gymuned BAME sydd â risg uwch. Rydym yn estyn allan at deuluoedd BAME yng Nghasnewydd sydd â materion rhwystr iaith trwy eu cefnogi yn eu hiaith i gael mynediad at wasanaethau hanfodol.

Mae Kidacare4u yn cydnabod yr angen cyfredol hwn yn ein cymuned ac felly maent yn gweithio gyda 5 grŵp ethnig gwahanol (Bengali, Pacistanaidd, Somalïaidd, Swdan ac Ethiopia) i ddarparu gofal a chefnogaeth iddynt yn ystod y broses gloi. Mae rhai o'r teuluoedd rydyn ni'n gweithio gyda nhw yn byw mewn cartrefi mawr gyda pherthnasau oedrannus a sâl.

Ar hyn o bryd rydym yn cyflawni'r gweithgareddau canlynol:

 • Prosiect Cymorth Prawf a Olrhain BAME wedi'i ddarparu mewn 5 iaith wahanol.

 • Trefnu pecynnau cartref sy'n cynnwys hanfodion cartref a bwyd sy'n briodol ar gyfer grwpiau BME.

 • Dosbarthu pecynnau cartref i deuluoedd bregus

 • Yn darparu gwybodaeth gywir a chyfredol Covid19. Oherwydd y materion rhwystr iaith, mae rhai pobl yn cael y wybodaeth anghywir ac yn codi ofn a dryswch mawr.

 • Cysylltu ag ysgolion ynghylch gwaith ysgol a thalebau prydau ysgol am ddim fel bod plant yn gallu cyrchu dysgu a chael bwyd.

 • Helpu myfyrwyr i gael gafael ar adnoddau dysgu ar-lein.

 • Helpu pobl i wneud hawliadau budd-dal.

 • Helpu gyda phroblemau tai fel rhent a materion treth gyngor.

 • Help gyda biliau, cardiau credyd a benthyciadau.

 • Cyfeirio ynghylch iechyd a dehongli ar gyfer y rhai sydd ei angen.

 • Darparu gwasanaeth eiriolaeth a chyfeillio mewn amryw o ieithoedd ar gyfer unigolion sy'n unig ac yn ynysig.

2cf1ad53-8c77-466f-bbb9-cff71745068d.JPG
6ca75778-d581-45fa-b943-eec70e20af66.JPG
PHOTO-2020-06-22-17-25-57.jpg
Nasima photo.jpg
T&T photo.jpg
PHOTO-2020-06-22-17-26-01-1.jpg
Client delivery.PNG
bottom of page